(
)
Úpravna vody pro fontánu na Staroměstském náměstí, Mladá Boleslav
Úpravna vody pro fontánu na Staroměstském náměstí, Mladá Boleslav

Důležitým prvkem pro krásnou vodu ve fontáně je kvalitní a vhodně navržená technologie úpravy vody. Další zdařilou realizací velké úpravy vody je technologie pro fontánu na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi.

Popis úpravny:

Řešení cirkulace vody je v uzavřeném okruhu. Ve strojovně je umístěna samostatná úpravna vody, která nasává vodu jak z bazénku, tak i z akumulační nádrže přes ochranný předfiltr a upravená voda je dopravována přes výtlačné potrubí zpět. Úpravna se skládá z pískové filtrační jednotky s ovládacím šesticestným ventilem, čerpadlem a předfiltrem. Napájecím médiem je voda z vodovodního řádu. Pro omezení vzniku vápenných usazenin je na vodovodní přípojce instalována ionexová duplexní změkčovací stanice s automatickým ventilem. Před změkčovací stanici je vsazen ochranný svíčkový filtr s automatickým odkalením. Dezinfekci vody zajišťuje dávkovací zařízení.

Technologie úpravny vody:

• svíčkový filtr
• oběhové čerpadlo
• řídící regulační systém
• změkčovací stanice
• filtrace vody
• dávkování dezinfekce vody
• frekvenční měnič

Realizace: 2010