(
)
Úpravna vody Poliklinika Prosek
Úpravna vody Poliklinika Prosek

Nová technologie úpravy vody pro rehabilitační vany v nemocnici Prosek v Praze.

Ve strojovně jsou umístěny dvě samonosné plastové nádrže. Spodní nádrž slouží pro zachycení znečištěné vody z van a horní nádrž pro akumulaci upravené vody.

Voda ze spodní nádrže je dopravována čerpadlem s předfiltrem přes pískovou filtraci a ohřev do horní nádrže. Po naplnění horní nádrže bude voda napouštěna do rehabilitačních van nebo přetékat zpět do spodní nádrže. Čerpadlo filtrace obsahuje řídicí systém pro přesné nastavení požadovaného výkonu.