(
)
Úpravna vody pro Thermalium Lázně Teplice
Úpravna vody pro Thermalium Lázně Teplice

Instalace technologických zařízení pro úpravu a dopravu bazénové vody v objektu lázeňského domu Beethoven. V objektu je vybudována dvojice bazénových léčebných celků, Kneippův chodník a wellness relaxační centrum s ochlazovacím bazénem.

Pro mechanické čištění bazénové vody jsou instalovány pískové rychlofiltry s náplní křemičitého písku. K úpravě vody je použito směsných oxidantů (MIOX) jako dezinfekčního činidla, síranu hlinitého jako koagulantu a kyseliny sírové jako korektoru pH. Kvalita vody je měřena regulátorem v hodnotách volný a celkový chlór, pH, redox potenciál. Pro výrobu směsných oxidantů je instalován jeden generátor MIOX pro oba bazény. Pro dezinfekci a redukci di a trichloraminových sloučenin jsou na filtračních okruzích osazeny středotlaké UV reaktory. Pro ohřev bazénové vody bazénu jsou instalovány rozebíratelné deskové tepelné výměníky