Separátory

Separátory slouží k odstraňování mechanických nečistot z kapalin a plynů s filtrační schopností do 75 mikronů. Tento způsob filtrace využívá odstředivou sílu rotujících mechanických částic. Separátory mohou fungovat nepřetržitě a v případě velkého znečištění vody je doporučujeme jako první stupeň filtrace, který je řazen před pískovou a svíčkovou filtraci.