Postup a realizace

KTS-AME | Postup a realizace

Naším úkolem je skloubit jak požadavky na kvalitu výstupní vody, provozní podmínky, pořizovací náklady, tak ekonomický provoz našeho zařízení.

Před samotnou realizací je nejdůležitější kvalifikovaný rozbor vstupní vody, kterou potřebujete upravovat. Pokud používáte pitnou vodu z vodovodní sítě, je možné použít charakteristiku od daného dodavatele vody, kterou většina z nich uveřejňuje na svých webových stránkách.

Dalším krokem je stanovení požadované charakteristiky vody na výstupu z úpravny vody. Právě požadavky na konečné složení upravené vody a také požadované množství vody upravené v určitém časovém úseku jsou nejdůležitější pro stanovení správného postupu úpravy vody.

Může jít o odstranění pouze mechanických nečistot, dále je možné odstranění tvrdosti, manganu či železa nebo je také nutná další dezinfekce pomocí dávkování či UV lampy. Tyto jednotlivé stupně úpravy již stanovíme právě na základě doneseného rozboru a Vašich požadavků na výsledný efekt.

Naším úkolem je skloubit jak požadavky na kvalitu výstupní vody, provozní podmínky, pořizovací náklady, tak ekonomický provoz našeho zařízení. Každá navrhovaná úpravna vody je řešena, zcela individuálně na základě požadavků výrobce či provozovatele zařízení, pro kterého je daná technologie úpravny navrhována. Je v našem zájmu, aby všechno co vyprojektujeme a postavíme, našim zákazníkům spolehlivě sloužilo dlouhá léta.

Na výběr nejvhodnější varianty úpravny vody navazuje fáze realizace, která závisí na konkrétních podmínkách u zákazníka. Může se jednat o jednoduchou jednodenní instalaci změkčovací stanice v rodinném domku až po několik týdenní montáž velkých úpraven vod pro průmyslovou aplikaci.

Po instalaci a uvedení do provozu je nutné se o zařízení odborně a hlavně pravidelně starat. Je nutné kontrolovat funkce jednotlivých zařízení, včas doplňovat nebo vyměňovat potřebné náplně, např. regenerační sůl či filtrační vložky.

30+ let zkušeností