Produkty

Přestože pitná voda splňuje veškeré normy a je zdravotně nezávadná, její složení může být nevhodné pro provoz zařízení jak v domácnostech, tak v průmyslu. Pro úpravu jejich vlastností můžete využít některé z následujících zařízení:

KTS-AME | Změkčovací stanice

Změkčovací stanice

Tvrdá voda má za důsledek usazování vodního kamene v trubkách, topení, kotlích, myčkách, pračkách i jiných domácích spotřebičích, dalé také na vanách, umyvadlech či koupelnové sanitě. Odstranit tvrdost z vody lze pouze pomocí změkčovacích filtrů, které zachycují na speciální pryskyřici ionty vápníku a hořčíku.

Po naplnění kapacity pryskyřice je nutné obnovit její schopnost změkčovat pomocí regenerační soli. Podle požadavků dané instalace, lze čas regenerace zvolit po vyčerpání určitého objemu nebo v určitou konkrétní denní dobu. Během regenerace zařízení vodu nezměkčuje. V případě nutnosti kontinuální úpravy vody je možná duplexní varianta. Při ní změkčovací filtr obsahuje dvě nádoby s pryskyřicí, které se během regenerace střídají a zařízení tak může kontinuálně dodávat změkčenou vodu.

Změkčovače nabízíme buď jako kabinetové, kdy je nádoba s pryskyřicí umístěna uvnitř kabinetu s regenerační solí, nebo jako samostatné nádoby s filtračním médiem a nádobou na solný roztok.

Pro zvolení správné velikosti změkčovací stanice musíme znát tvrdost vstupní vody, požadovanou výstupní tvrdost a požadované množství upravované vody.

KTS-AME | Filtry mechanických nečistot

Filtry mechanických nečistot

Filtry mechanických nečistot spolehlivě ochrání vodovodní potrubí, pračku, myčku a veškerou technologickou část úpravny vody proti poškození a korozivním procesům, způsobeným cizími částicemi jako jsou rez, úlomky, písek, konopí atd. Proto jsou vhodné v regionech se starým vodovodním řádem a v domácnostech, kde používají vodu ze studny.

Během provozu dochází v důsledku narůstajícího zanesení filtrační svíčky k poklesu tlaku za filtrem, proto je po určité době nutné filtr vyčistit pomocí zpětného praní. Proplach je proveden buď automaticky, nebo ručně dle typu filtru.

KTS-AME | Písková filtrace

Písková filtrace

Písková filtrace používá k zachycení nečistot křemičitý pískem. Ten klade protékající vodě přirozený odpor a zachycuje tak v mezerách většinu procházejících nečistot. Vyčištěná vody se pak vrací zpět do oběhu. Nejznámější použití je při filtraci bazénové vody, ale používá se i v různých průmyslových aplikacích, např. při čistění natékající říční vody pro použití v textilním průmyslu.

Po vyčerpání kalové kapacity filtrační náplně je třeba provést její regeneraci. Regenerace se provádí protiproudým proplachem vodou.

KTS-AME | Separátory

Separátory

Separátory slouží k odstraňování mechanických nečistot z kapalin a plynů s filtrační schopností do 75 mikronů.

Tento způsob filtrace využívá odstředivou sílu rotujících mechanických částic. Separátory mohou fungovat nepřetržitě a v případě velkého znečištění vody je doporučujeme jako první stupeň filtrace, který je řazen před pískovou a svíčkovou filtraci a odstraňují nejhrubších nečistoty (nad 75 mikronů). Před i za separátor je vhodné instalovat klapky nebo jiné uzávěry pro případnou demontáž.

Jejich využití není omezeno pouze na chladící, vodovodní či topné systémy, ale je možné je využít také pro další výrobní technologie (např.: pro filtraci kyselin, louhů, ropných produktů atd.). Separátory je možno použít i pro nepřetržitý provoz. Separátory nepotřebují prakticky žádnou údržbu kromě pravidelného odkalování, které musí být nejméně jednou po šesti hodinách. Při velkém znečištění vstupní vody lze mít trvale otevřený odkalovací ventil.

KTS-AME | Svíčkové filtry

Svíčkové filtry

Jedná se o specifický druh filtrů mechanických nečistot určený především pro velké průmyslové aplikace. Filtrační svíčky se dodávají v mnoha provedení filtračního materiálu např. polypropylenu, skleněná vlákna, bavlny, polyesteru. Velká variabilita kombinací umožňuje použití filtračních svíček pro mnoho různých aplikací, filtrace úpravy vody, filtraci emulzních kapalin, foto chemikálie, filmové vývojky, jedlé oleje, rozpouštědla, galvanické lázně, tuky, kyseliny, chemické procesy.

Svíčkové filtry se vybírají podle průtoku a nejmenší velikosti částic, které mají zachycovat. Čím méně mají filtry mikronů, tím jemnější nečistoty dokáží z vody odstranit. Čím méně nečistot voda obsahuje, tím déle filtr vydrží.

KTS-AME | Dávkování chemikálií

Dávkování chemikálií

Dávkovací čerpadla se používají všude, kde je potřeba upravit chemické parametry vody na potřebné podmínky pomocí přesného nadávkování předem stanoveného množství chemické látky do vody. Nejčastěji je potřeba dezinfikovat vodu, upravit hodnotu pH či odstranit rozpuštěné železo a mangan. Všechny tyto problémy lze odstranit pomocí dávkování příslušných chemikálií.

Dávkování je třeba přizpůsobit skutečné koncentraci nežádoucí látky ve vodě, které je závislá na kvalitě, znečištění, teplotě a klimatických podmínkách.

KTS-AME | Reverzní osmóza

Reverzní osmóza

Reverzní osmóza je v současnosti nejdokonalejší technologií úpravy vody. Proces reverzní osmóza vyrábí demineralizovanou vodu pro technické použití.

Tato technologie dokáže z vody odstranit více než 95 % všech rozpuštěných látek, přes 99 % chlóru, přes 90 % všech látek organických a bakterií. Reverzní osmóza se využívá hlavně při přípravě pitné vody např. filtrací mořské vody.

Reverzní osmóza je založena na využívání jevu zvaného osmóza, který je známý z přírody. Jestliže jsou v přírodních podmínkách dva roztoky s rozdílnou koncentrací Iátek v nich rozpuštěných odděleny polopropustnou membránou, pak molekuly čisté vody začnou přes tuto membránu přecházet z roztoku méně koncentrovaného do roztoku koncentrovanějšího, dokud se koncentrace roztoků na obou stranách membrány nevyrovná. Na membránu přitom působí tlak přecházejících molekul – tzv. osmotický tlak.

Když ale na koncentrovaný roztok působíme vyšším tlakem než je osmotický tlak (proto terním reverzní osmóza), potom voda proudí opačným směrem. Z koncentrovaného roztoku tedy prochází absolutně čistá voda na druhou stranu membrány, zatímco všechny ostatní látky jsou zadrženy na opačné straně membrány.

Správnou funkci membrány ověříte pomocí měření vodivosti vody. Je vhodné kontrolovat funkci reverzní osmózy pravidelně. Náhlá změna vodivosti vody v průběhu používání reverzní osmózy prozradí poškození membrány, skrz kterou pak mohou procházet i škodlivé látky.

Voda upravená reverzní osmózou je vždy osvěžující, bez pachutí a zápachu. Osmóza je vděčným a poměrně univerzálním způsobem úpravy vody.

KTS-AME | UV lampy

UV lampy

Dávkovací čerpadla se používají všude, kde je potřeba upravit chemické parametry vody na potřebné podmínky pomocí přesného nadávkování předem stanoveného množství chemické látky do vody. Nejčastěji je potřeba dezinfikovat vodu, upravit hodnotu pH či odstranit rozpuštěné železo a mangan. Všechny tyto problémy lze odstranit pomocí dávkování příslušných chemikálií.

Dávkování je třeba přizpůsobit skutečné koncentraci nežádoucí látky ve vodě, které je závislá na kvalitě, znečištění, teplotě a klimatických podmínkách.