Průmysl

KTS-AME | Průmysl

Výstavba a rekonstrukce úpraven vody pro průmyslové a textilní podniky, pivovary, hotely, kotelny, teplárny, prádelny apod.

Ve většině průmyslových odvětví je potřeba upravená voda. Mnoho výrobních strojů a zařízení má specifické požadavky na kvalitu vody, která je nutná pro jejich správný chod. Bez ní by správně nefungovaly různé druhy ohřevů vody, klimatizace či výrobní linky v textilním a automobilové průmyslu.

Na druhou stranu odpadní vody vycházející z průmyslových provozů by také měly splňovat určitá kritéria, aby byly šetrné k životnímu prostředí, protože svým složením ovlivňují kvalitu podzemní i povrchové vody.

Proto podstatnou část náplně naší práce tvoří výstavba a rekonstrukce úpraven vody pro průmyslové a textilní podniky, pivovary, hotely, kotelny, teplárny, prádelny; změkčovací stanice pro občanskou vybavenost, pro velkokapacitní kuchyně atd. Zajišťujeme kompletní zakázku od projektu, dodávky a montáže až po uvedení do provozu.

Naším úkolem je skloubit jak požadavky na kvalitu výstupní vody, provozní podmínky, pořizovací náklady, tak ekonomický provoz našeho zařízení. Každá navrhovaná úpravna vody je řešena, zcela individuálně na základě požadavků výrobce či provozovatele zařízení, pro kterého je daná technologie ÚV navrhována.

Pro každý návrh je dále nezbytný kvalifikovaný rozbor vstupní vody.

Mezi nejvýznamnější realizace v této oblasti patří například úprava říční vody pro Textonii Czech Hronov, pro TIBU Dvůr Králové nad Labem, TIBU Beroun, Slezan Frýdek-Místek, TZP Hlinsko, dále úprava vody pro TOT Otrokovice, pro VAK Jaroměř a další.Provádíme dodávky a montáže veškeré technologie, uvedení do provozu se zaškolením a zaučením obsluhy. Nedílnou součástí našich dodávek je záruční i pozáruční servis. Je v našem zájmu, aby všechno co vyprojektujeme a postavíme, našim zákazníkům spolehlivě sloužilo dlouhá léta.

30+ let zkušeností

Chemicko-technologická koncepce úpravny vody i odpovídající strojní zařízení závisí zejména na:

 • kvalitě surové vody (rozbor vody)
 • množství upravované vody
 • parametrech zásobovaného provozu a jimi určenými požadavky na kvalitu upravené vody
 • místních provozních podmínkách (např. nároky na obsluhu a provozní kontrolu)
 • výši nákladů na technologický proces úpravy

Použití upravené vody:

 • pitná a užitková voda
 • voda pro potravinářský a chemický průmysl
 • voda pro chladicí systémy a klimatizační zařízení
 • napájecí voda pro zařízení na výrobu páry a pro vytápěcí zařízení
 • voda pro laboratorní účely

Nabízíme široký výběr úpraven vody:

 • čerpací stanice pro různé typy vody a kapalin
 • změkčovací stanice
 • demineralizaci
 • reversní osmosy
 • dávkování tekutin, plynů a sypkých látek
 • dekarbonizaci
 • odsolení, odželeznění a další úpravy vody a kapalin
 • filtrační stanice a mechanické čištění tekutin
 • úprava kondenzátu
 • distribuční systémy pro filtry

Nabízíme i mnoho speciálních úpraven vod:

 • odpadní vody a recykláty
 • pro průmysl, hotely, kempy atd.
 • recyklace technologických vod

Provádíme dodávky a montáže veškeré technologie, uvedení do provozu se zaškolením a zaučením obsluhy, nedílnou součástí našich dodávek je záruční i pozáruční servis. Je v našem zájmu, aby všechno co vyprojektujeme a postavíme, našim zákazníkům spolehlivě sloužilo dlouhá léta.

Máte-li jakékoliv dotazy, kontaktujte nás. Naši odborně vyškolení zaměstnanci jsou kdykoliv připraveni vyřešit Vaše problémy k Vaší plné spokojenosti.