Domácnosti

KTS-AME | Domácnosti

Nejčastější komplikací v pitné vodě je vysoký obsah vápníku, hořčíku a jejich sloučenin

Každá voda obsahuje množství anorganických, organických, biologických i mechanických látek. Kvalita vody ve veřejných vodovodních rozvodech je přísně sledována dodavatelem vody, ale i tak může obsahovat některé nežádoucí prvky, které mohou způsobit v domácnostech problémy. Nejčastější komplikací v pitné vodě je vysoký obsah vápníku, hořčíku a jejich sloučenin. Ten způsobuje tzv. „tvrdost vody“.

Při použití studniční vody v domácnostech jsou nejčastějším zdrojem problémů mechanické nečistoty, tvrdost vody, zvýšený obsah železa a manganu nebo znečištění bakteriemi a mikroorganismy.

Pro filtraci mechanických nečistot, jako je písek, drobné kamínky nebo bahno lze použít některý z  různých typů  filtrů, které mohou pracovat v ručním nebo automatickém režimu. Nečistoty jsou většinou zachytávány různě velkými filtračními vložkami.

Tvrdá voda způsobuje problémy s vodním kamenem v potrubních rozvodech, v ohřívačích vody, v kotlích a topeních, dále tvorbu bělavých povlaků na vanách, umyvadlech, vodovodních a sprchových bateriích. Množství prvků ve vodě závisí na podloží, kterým voda protékala. Proto se tvrdost v jednotlivých oblastech může výrazně lišit.

30+ let zkušeností

80+ realizovaných projektů

V důsledku tvrdé vody se v normálním životě domácnosti zvyšuje spotřeba pracích a čisticích prostředků, snižují výkony kotlů, ohřívačů vody či efektivitu prací a mytí, prodlužuje doba vaření či mění chuť jídel, čaje a kávy.

Tvrdost vody se odstraní pouze pomocí úpravy na změkčení vody. Filtry na změkčení vody obsahují speciální pryskyřici, na kterou se vážou vápník a hořčík obsažený ve vodě. Po určité době dochází ke snížení schopnosti pryskyřice změkčovat, a proto je nutné provést její regeneraci pomocí regenerační soli.

Železo a mangan dodávají vodě červené až hnědé zbarvení a způsobují zanášení vodovodního potrubí. Pro jejich odstranění voda proudí přes vrstvy speciální náplně, která se vyznačuje schopností účinně odfiltrovat všechny formy železa a manganu. Pro obnovení kapacity filtrační náplně stačí zpětný proplach, při kterém jsou zachycené částice vyplaveny do odpadu. Není potřeba žádné regenerační činidlo.

Bakterie a další mikroorganizmy jsou běžnou součástí životního prostředí, včetně vody. Dezinfekci lze řešit dvěma způsoby, jednak dávkováním chemikálií pomocí dávkovací stanice nebo UV lampou. Ta eliminuje výskyt bakterií a dalších mikroorganismů bez vedlejších zdraví škodlivých produktů. Výhodou této metody je, že voda nemění chuť, fyzikální vlastnosti ani chemické složení, dále nízké provozní náklady, jednoduchá montáž a údržba zařízení. UV lampa se instaluje na vstupu vody do objektu, vždy jako poslední stupeň úpravny vody.

Je třeba si uvědomit, že neexistuje žádné univerzální zařízení, které by z vody o neznámém složení dokázalo vyrobit zdravotně nezávadnou vodu. Podle charakteru znečištění a laboratorního rozboru jsme připraveni navrhnout vhodný druh úpravy vody.