Články

KTS-AME | Separátor

Separátory

Separátory se instalují jako první stupeň filtrace pro odstranění nejhrubších nečistot (nad 75 mikronů). Před i za separátor je vhodné instalovat klapky nebo jiné uzávěry pro případnou demontáž.
KTS-AME | Článek

Úprava vody pro zoologické a botanické zahrady

Specifickou činností naší firmy jsou dodávky a montáže úpraven vody pro vybrané expozice v zoologických zahradách. Jde například o expozice orlů, hrošíků, dále různé vodní či exotické pavilóny.