Author: Jana Dvořáková

KTS-AME | Separátor

Separátory

Separátory se instalují jako první stupeň filtrace pro odstranění nejhrubších nečistot (nad 75 mikronů). Před i za separátor je vhodné instalovat klapky nebo jiné uzávěry pro případnou demontáž.
Read More