Úprava vody pro zoologické a botanické zahrady

KTS-AME | Článek

Úprava vody pro zoologické a botanické zahrady

Specifickou činností naší firmy jsou dodávky a montáže úpraven vody pro vybrané expozice v zoologických zahradách. Jde například o expozice orlů, hrošíků, dále různé vodní či exotické pavilóny. Zde žijí zvířata, která ve svém původním prostředí žila u vody či ve vodě, a v uzavřeném prostředí zoologické zahrady je vždy snaha o vytvoření co nejpřirozenějšího prostředí. Vodu v těchto expozicích je nutné upravovat, a to právě dle specifických životních podmínek.

KTS-AME | ČlánekPéči o vodu je nutné řešit nejen po stránce mechanické ale i po stránce biologické. Součástí úpravny jsou tedy vždy jak filtry na odstranění mechanických nečistot v podobě písku, hlíny, listí apod., tak filtry na udržení biologické rovnováhy ve vodě.  Jsme schopni vám odborně navrhnout  řešení pro kompletní hospodářství vody vaší expozice dle vámi předem stanovených požadavků. V návrzích i realizacích využíváme moderní technologie úpraven vody, jako jsou bubnové filtry, zařízení pro změkčení či odželeznění vody, UV zářiče, reverzní osmózu či biologické filtry. Tím vám ušetříme nejen starosti o vodu ale i finanční prostředky.  Samozřejmostí jsou odborné konzultace či servis po realizace zakázky.

Během naší 30leté existence jsme úspěšně realizovali úpravny vody pro tyto zoologické či botanické zahrady:

Vodní svět v ZOO Dvůr Králové nad Labem

Pavilón plazů ZOO Jihlava

Pavilón orlů ZOO Brno

Botanická zahrada Praha